کاور موبایل و نقش آن

کاور موبایل وسیله ای برای نگهداری بهتر موبایل در دست و همچنین جلوگیری از لیز خوردن آن می باشد.

همینطور کاور موبایل از شدت ضربه وارده به گوشی در هنگام سقوط می کاهد.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها