شب یلدا اینجا باش

تو یلدای شگفت انگیز وقت رو تلف نکن ! هرچی لازمته بردار که فقط 24 ساعت وقت داری…!